کند شدن دندان »

رعایت هشت چیز برای سالم ماندن دندانها به گفته بوعلی سینا

رعایت هشت چیز برای سالم ماندن دندانها به گفته بوعلی سینا

دکتر فیت مهر ۲۰, ۱۳۹۱ ۱

شیخ بوعلی سینا در کتاب سوم قانون صفحه 96 هشت چیز را نام برده است که رعایت آنها باعث سالم ماندن دندانها می شود و ما در اینجا خلاصه آنرا ذکر می کنیم

بیشتر بخوانید »