تمرین بالا کشیدن شکم – شکم شش تکه

دکتر فیت شهریور ۱۲, ۱۳۹۲ ۰

بالا کشیدن شکم

تمرینات تنفسی شکم از مهمترین تمریناتی است که برای دستیابی به شکمی شش تکه باید انجام شود. این تمرینات تاثیر بسزایی بر روی سفت شدن عضلات شکم و آب شدن چربی های شکمی دارد.

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: کششی
  • عضله اصلی: شکم
  • تجهیزات: فقط بدن
  • تاثیر: تفکیک عضلات شکم
  • نیروی وارده: ایستا

 

 

 

 

1- برای شروع، با پاهایی که به اندازه عرض شانه ها از هم جدا هستند، مستقیم بایستید. دستان خود را در مقابل ران خود قرار دهید. این موقعیت شروع شما خواهد بود.
2- حالا به آرامی نفس بکشید و هر مقدار از هوا که برایتان امکان دارد را به تو بکشید و سپس شروع کنید به بیرون دادن هوا تا جایی که می توانید در حالی که شکم خود را تا جایی که ممکن است بالا می کشید (به سمت داخل می دهید) و این موقعیت را برای لحظاتی حفظ کنید – سعی کنید تجسم کنید که ناف شما در حال لمس کردن ستون فقرات شماست.
3- یک انقباض ایزومتریک در حدود 20 ثانیه است. در طول 20 ثانیه ای که این حالت را حفظ می کنید، سعی کنید که به صورت عادی و نرمال نفس بکشید. سپس تنفس کنید و به موقعیت شروع برگردید.
4- در هنگام تمرین این حرکت سعی کنید که با انجام آن در زمانهای بیشتر از 20 ثانیه آن را کامل کنید.
نکته: شما می توانید 60-40 ثانیه این حالت را حفظ کنید.
این حرکت را به مقداری که در ست تمرینی تان پیشنهاد شده است تکرار کنید.

 

فرستادن دیدگاه »