تمرین تاشدن به پهلو – شکم شش تکه

دکتر فیت مهر ۲۹, ۱۳۹۲ ۰

تمرین تاشدن به پهلو - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تجهیزات: فقط بدن
  • تاثیر: ترکیبی
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

 

1- بر روی طرف راست خود دراز بکشید و پای چپ خود را بر روی پای راست نگه دارید. دست راست خود را در یک نقطه راحت قرار دهید و دست چپ را در پشت سر خود قلاب کنید.

2- نیم تنه و پای چپ خود را به طرف یکدیگر بالا بیاورید به صورتی که در پهلوهای شما کشش ایجاد شود. برای یک لحظه فشار بیاورید و به موقعیت شروع بازگردید. شما می توانید از وزنه های مچ پا برای سخت تر کردن این حرکت استفاده کنید!

 

فرستادن دیدگاه »