چرخش بدن با وزنه هالتر در حالت نشسته

دکتر فیت بهمن ۱۰, ۱۳۹۲ ۰

چرخش بدن با وزنه هالتر در حالت نشسته

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: متوسط
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضلات اصلی: شکم
  • مکانیسم تمرین: ترکیبی
  • تجهیزات: وزنه هالتر
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- روی زمین درحالیکه پاها کاملا کشیده باشد و قسمت بالایی بدن بالاتر قرار گیرد، دراز بکشید و وزنه هالتر را با هر دو دست جلوی شکم بگیرید.
2- به آرامی ران ها را به آرنج نزدیک کرده و پاها را از زمین جدا کنید و زانو را خم کنید. اندکی قسمت بالایی بدن را به سمت عقب برده تا تعادل بدن در این حالت به خوبی برقرار گردد.
3- وزنه را به سمت چپ برده تا زمین را با آن لمس کرده و همزمان نفس را تخلیه کنید.
4- حال به وضعیت اولیه بازگشته و تنفس کنید و سپس همین حرکت را از سمت مخالف تکرار کنید.
5- این حرکت را در دفعات مشخص تکرار کنید.
در انتخاب وزنه دقت کنید به صورتی که کنترل لازم روی حرکت تمرینی داشنه باشید.

فرستادن دیدگاه »