تمرین تخت (پلنک) – شکم شش تکه

دکتر فیت اسفند ۶, ۱۳۹۱ ۰

 

پلنک تمرین شکم

تمرینی بسیار موثر برای تفکیک عضلات شکم. تمرینی که حرفه ای ها  آن را در برنامه تمرینی خود قرار می دهند.

عضلات شکم - سیکس پک

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تجهیزات: فقط بدن
  • تاثیر: تفکیک عضلات شکم
  • نیروی وارده: ایستا

 

 

 

 

به موقعیت دمر روی سطح زمین قرار بگیرید. وزن خود را روی انگشتان پا و ساعد خود بیندازید. آرنج ها خم و مستقیم زیر شانه. بدن خود را صاف و موازی زمین قرار دهید و تا زمانی که برایتان ممکن است این موقعیت را حفظ کنید. برای افزایش سختی می توانید یک بازو یا پای خود را بالا ببرید.

 

فرستادن دیدگاه »