تمرین قوس دادن کمر – شکم شش تکه

دکتر فیت آبان ۱, ۱۳۹۲ ۰

تمرین قوس دادن کمر

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: کششی
  • عضله اصلی: شکم
  • تجهیزات: فقط بدن
  • نیروی وارده: ایستا

 

 

 

 

1- روی شکم خود دراز بکشید درحالیکه بازوان شما خارج از بدن و به طرفین شماست. این موقعیت شروع شما خواهد بود.
2- از عضله پایین کمر خود استفاده کنید و در حالی که سینه خود را از روی زمین بلند می کنید، ستون فقرات خود را بکشید. از بازوان خود برای فشار دادن خودتان به سمت بالا استفاده نکنید و در طول حرکت سر خود را بالا نگه دارید.
این حرکت را برای 20-10 مرتبه تکرار کنید.

 

فرستادن دیدگاه »