تمرین چرخش روسی با هالتر – شکم شش تکه

دکتر فیت بهمن ۳, ۱۳۹۲ ۰

تمرین چرخش روسی - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم و باسن و شانه
  • مکانیسم تمرین: ترکیبی
  • تجهیزات: هالتر
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1-يك هالتر را روي يك مفصل چرخشي زميني ويا در يك كنج و تكيه گاه محكم قرار دهيد و ان را به اندازه كافي بارگذاري كنيد.
2- هالتر را از روى زمين بلند كنيد ، به اندازه شانه هاي خود بالا اورده و در حالي كه با دودست ان را نگه داشته ايد و دستان شما باز است.
3- حركت را با چرخش تنه و باسن همراه با وزنه به يك سمت انجام دهيد . در طول حركت دستان خود را باز نگه داريد.
4- معکوس کارهای انجام شده را اجرا کنید.
5- تمرين را به ميزان گفته شده در برنامه تمريني خود اجرا كنيد.

فرستادن دیدگاه »