تمرين رساندن آرنج به زانو – شكم شش تكه

دکتر فیت دی ۹, ۱۳۹۲ ۰

تمرین رساندن آرنج به زانو - شکم شش تکه

 

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تاثیر: ترکیبی
  • تجهیزات: فقط بدن
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- بر روي زمين دراز بكشيد. پاي چپ را از زانو خم كرده و پاي راست را در حالت كشيده قرار دهيد و دستانتان را پشت سرتان چفت كنيد. در حالت شروع شانه هاي شما بايد كاملا روى زمين باشد. اين حركت ابتدايي شما است.
2- حركت ركت را با انحنا دادن ستون فقرات و چرخش نيم تنه جهت رساندن ارنج به زانوي راست انجام دهيد.
3- به حالت اوليه بازگرديد و حركت را به تعداد مورد نظر بدون عوض كردن سمت انجام دهيد.

فرستادن دیدگاه »