تمرین کرانچ با بدن صلیبی – شکم شش تکه

دکتر فیت اسفند ۷, ۱۳۹۱ ۰

کرانچ با بدن صلیبی - شکم شش تکه

یکی از تمرینات موثر برای ساخت عضلات شکم و پهلو

عضلات شکم - سیکس پک

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تجهیزات: فقط بدن
  • تاثیر: ترکیبی
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

روی سطح زمین به پشت دراز بکشید و زانوهای خود را در حدود 60 درجه خم کنید. کف پاهای خود را صاف روی زمین قرار دهید و دستان خود را پشت سر خود قلاب کنید. این وضعیت شروع شما خواهد بود.

حالا خم شوید و آرنج راست و شانه راست خود را در میان بدن خود بالا بیاورید در حالیکه زانوی چپ خود را به سمت شانه چپ خود در همان زمان بالا آورده اید و آنرا به آرنج خود برسانید و سعی کنید که زانوی خود را لمس نمایید. بازدم در انجام بهتر این حرکت به شما کمک خواهد کرد. نکته: سعی کنید که به جای بالا آوردن فقط آرنج، شانه خود را هم به سمت زانو بالا بیاورید و به یاد داشته باشید که برای گرفتن نتیجه بهتر به جای اینکه فقط آرنج خود را حرکت دهید، عضلات شکم خود را هم در حین اجرای حرکت منقبض کنید.

حالا دوباره به موقعیت شروع برگردید در حالیکه نفس می گیرید و این حرکت را با آرنج چپ و زانوی راست تکرار کنید.

به این شیوه متناوبا ادامه دهید تا زمانی که همه تکرارهای موردنظر انجام شوند.

تغییرات: همچنین شما می توانید تمامی تکرارها را برای یک سمت انجام داده و پس از اتمام آن حرکات سمت دیگر را انجام دهید.

 

فرستادن دیدگاه »