تمرین پیله – شکم شش تکه

دکتر فیت دی ۹, ۱۳۹۲ ۰

تمرین پیله - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تاثیر: ترکیبی
  • تجهیزات: فقط بدن
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- به پشت روی سطح زمین دراز بکشید. پاهای شما باید کشیده باشند و دستانتان باید مستقیم بالای سرتان قرار بگیرد. این حالت شروع شما خواهد بود.
2- برای انجام حرکت زانوها را به سمت سینه بیاورید، لگن خود را چرخانده تا باسن شما از زمین بلند شود. ضمنا در حین انجام کار ستون فقرات خود را انعطاف دهید و دستان خود را پشت سر بیاورید تا یک حرکت کرانچ همزمان را انجام دهید.
3- بعد از یک مکث کوتاه، به موقعیت شروع بازگردید.

 

فرستادن دیدگاه »