تمرین کرانچ نشسته سیم کش – شکم شش تکه

دکتر فیت دی ۲۲, ۱۳۹۲ ۰

تمرین کرانچ نشسته با کابل

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • مکانیسم حرکت: تفکیک عضلات شکم
  • تجهیزات: دستگاه سیمکش
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- روی نیمکت دستگاه، درحالیکه پشت به قرقره دستگاه دارید، قرار بگیرید.
2- درحالیکه کف دست ها روبروی هم هستند، دستگیره را با هر دو دست بگیرید. آرنج را خم کرده و دست را روی سر شانه قرار دهید. اجازه دهید نیروی وزنه ها اندکی باعث کشش در عضلات پشت شوند.
3- با توجه به ثابت نگه داشتن ران ها روی نیمکت، از عضلات شکم کمک گرفته و آرنج ها را به ران ها برسانید. در این مرحله نفس را خارج کنید.
4- اکنون به وضعیت ابتدایی بازگشته و تنفس کنید.
5- این حرکت را به دفعات مشخص تکرار کنید.

فرستادن دیدگاه »