تمرین بالا کشیدن باسن

دکتر فیت دی ۲۷, ۱۳۹۲ ۰

تمرین بالا کشیدن باسن - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم و کمر
  • نوع عضلات: ترکیبی
  • تجهیزات: فقط بدن
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- بدن خود را مانند حرکت شنا قرار دهید با این تفاوت که ساعدها را روی زمین قرار داده و بازوها زاویه ۹۰ درجه داشته باشند.
2- پشت خود را کاملا صاف قرار داده و مراقب باشید به سمت پایین قوس نگیرد.
3- ران ها و پشت خود را بالا کشیده و عضلات شکم را منقبض کرده و هوای درون سینه را تخلیه کنید.
4- به حالت ابتدایی بازگشته و تنفس کنید.
5- این تمرین را در دفعات مشخص تکرار کنید.

فرستادن دیدگاه »