برنامه تمرینی تناسب اندام با وزن بدن – برای حرفه ای ها

دکتر فیت مهر ۹, ۱۳۹۲ ۰

برنامه تمرینی تناسب اندام برای حرفه ای ها

تمرینات حرفه ای تناسب اندام با وزن بدن – تمریناتی که فقط حرفه ای ها می توانند آنرا انجام دهند.

این برنامه تمرینی برای کسانی طراحی شده است که در وضعیت خوبی از آمادگی جسمانی بسر می برند و بدنبال برنامه تمرینی کاملی برای رسیدن به اوج آمادگی جسمانی خود، فقط با وزن بدن هستند.

 

 

به تصاویری از این تمرینات توجه فرمائید:

فرستادن دیدگاه »