تمرین آسیاب بادی با وزنه ـ شکم شش تکه

دکتر فیت بهمن ۱, ۱۳۹۲ ۰

تمرین آسیاب بادی با وزنه - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: متوسط
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضلات اصلی: شکم، همسترینگ، سرشانه و باسن
  • مکانیسم حرکت: تفکیک عضلات شکم
  • تجهیزات: وزنه
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- وزنه را با یک دست در بالای سر نگهدارید. در تمام طول تمرین وزنه را در این حالت نگهدارید.
2- باسن را اندکی به همان جهت دست با وزنه حرکت داده و دستی که آزاد است را به پشت برده، تا جایی که زاویه ۴۵ درجه با دست دیگر بسازد.
3- هرچه در توان دارد بدن را به سمت پایین بچرخانید.
4- ثانیه ای مکث کرده و معکوس کارهای انجام شده را اجرا کنید.

فرستادن دیدگاه »