تمرین کرانچ شکم با ماشین – شکم شش تکه

دکتر فیت دی ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

تمرین کرانچ شکم با ماشین

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: متوسط
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • مکانیسم حرکت: تفکیک عضلات شکم
  • تجهیزات: دستگاه کرانچ
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

1- به آرامی روی یک دستگاه کرانچ قرار گرفته و پاهای خود را زیر دستگاه قلاب کنید و دستگیره های بالا را بگیرید. بازوها بایستی به حالت ۹۰ درجه روی دستگاه قرار گیرد. این وضعیت شروع تمرین است.
2- به صورت همزمان با خارج کردن هوای داخل سینه، بخش بالای قفسه سینه را به سمت جلو ببرید.
راهنمایی: این حرکت باید با کنترل و به آرامی صورت گیرد و برای جابجایی وزنه از عضلات شکم استفاده گردد و هیچ فشاری روی پاها نباشد.
3- پس از یک ثانیه وقفه، به آرامی به حالت ابتدایی برگشته و تنفس کنید.
4- این عمل را به دفعات مقرر تکرار کنید.
هشدار: وزنه ای را انتخاب کنید که براحتی بتوانید آن را اجرا کنید، چه در غیر این صورت می تواند منجر به آسیب دیدگی گردد.

فرستادن دیدگاه »