تمرين شكم با غلتاندن هالتر به جلو – شكم شش تكه

دکتر فیت دی ۱۰, ۱۳۹۲ ۰

تمرین شکم با غلتاندن هالتر به جلو - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: پيشرفته
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تاثیر: ترکیبی
  • تجهیزات: هالتر
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

١- در حالتي كه زانوهايتان را روى زمين قرار داده ايد ، يك هالتر بارگذاري شده را با دو دست بگيريد(بين ٢.٥ تا ٥ كيلوگرم).
٢- حالا طوري هالتر را در مقابل خود قرار دهيد كه بدن روي زانوها و دستانتان قرار بگيرد. اين حالت شروع اين تمرين است.
٣- هالتر را به ارامي و مستقيم روبه روي خود بغلتانيد و بدن خود را روي يك حالت مستقيم بكشيد.
راهنمايي: تا زماني كه زمين را با بدنتان لمس نكرده ايد هرچه مي توانيد پايين برويد.
٤- پس از توقف در حالت كشيدگي كمر خود را به حالت اوليه برگردانده درحاليكه نفس خود را به ارامي بيرون ميدهيد
راهنمايي: اين حركت را به ارامي انجام داده و در تمام طول مدت تمرين شكم خود را منقبض نگه داريد.
هشدار: اين تمرين فقط براي ورزشكاران سطح پيشرفتهرتوصيه ميشود. اگر كسي در ماهيچه هاي پشت و يا بيضه خود مشكلي دارد اكيدا از انجام اين حركت اجتناب نمايد.

فرستادن دیدگاه »