سوپ سبوس برنج »

معرفی یک غذای معجزه دار برای جلوگیری از ریزش مو و سفید شدن مو

معرفی یک غذای معجزه دار برای جلوگیری از ریزش مو و سفید شدن مو

دکتر فیت مهر ۱۶, ۱۳۹۱ ۲۹۴

پس از آزمایشهای متعدد این نتیجه به دست آمده است که نقص عمده غذایی ما ایرانیان برنج خوار، کسر ویتامینهای (ب) موجود در سبوس برنج است.

بیشتر بخوانید »