تمرین بالا کشیدن پایین تنه – شکم شش تکه

دکتر فیت آبان ۵, ۱۳۹۲ ۰

تمرین بالا کشیدن پایین تنه - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: مبتدی
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تاثیر: ترکیبی
  • تجهیزات: فقط بدن
  • نیروی وارده: کشش

 

 

 

 

1- به پشت روی سطح زمین دراز بکشید. پاهای شما باید صاف باشند و بازوهای شما در طرفین. این موقعیت شروع شما خواهد بود.
2- با خم کردن زانوها و ران، زانوها را به سمت سینه خود جمع کنید. آنگاه پاهای خود را به طور مستقیم در بالای بدن خود، در حالیکه عمود به زمین هستند، بکشید و امتداد دهید. برای افزایش فاصله تان از کف زمین لگن خاصره خود را بچرخانید و بالا ببرید.
3- بعد از یک مکث کوتاه، به موقعیت شروع بازگردید.

 

فرستادن دیدگاه »