تمرین غلتاندن هالتر به جلو از روی نیمكت – شكم شش تكه

دکتر فیت دی ۱۹, ۱۳۹۲ ۰

تمرین غلتاندن هالتر به جلو از روی نیمکت - شکم شش تکه

عضلات شکم - سیکس پک

 

  • سطح: متوسط
  • نوع تمرین: قدرتی
  • عضله اصلی: شکم
  • تاثیر: ترکیبی
  • تجهیزات: هالتر
  • نیروی وارده: کششی

 

 

 

 

١- هالتر بارگذاري شده را روي زمين و نزديك به انتهاي نيمكت گذاشته و البته يك وسيله نازك روي هالتر گذاشته و هالتر را محكم بگيريد. اين حالت شروع حركت مي باشد.
٢-براي شروع رانها را به ارامي حركت دهيد تا هالتر به سمت جلو بچرخد ، همينطور كه هالتر را به سمت جلو غلت ميدهيد سرشانه ها را بچرخانيد تا بالاي سر قرار گيرد . مطمين شويد كه بازوها در سراسر اين تمرين كشيده باشند.
٣- زماني كه هالتر تا انتهايي ترين نقطه ممكن غلتانده شد به حالت شروع برگرديد.

فرستادن دیدگاه »